Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
DI SINI SENANG DI SANA SENANG | Lagu Anak Indonesia | Lagu Anak Channel
Lagu Kita
Lagu Kita 2.45TR theo dõi 440 Videos 853.61TR lượt xem 2021-10-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem31.8N
Thích tỷ lệ 61.2%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.88TR - 8.09TR
Tỷ lệ tương tác 0.59%
Thẻ gắn
DI SINI SENANG DI SANA SENANG disini senang disana senang abc abc song alphabet lagu anak indonesia anak indonesia kartun anak kartun anak indonesia kastari animation kastari animasi anak animasi animation song for kids kids children bernyanyi lagu anak anak ibu sud diva bersama diva diva the series
Giới thiệu
DI SINI SENANG DI SANA SENANG | Lagu Anak Indonesia | Lagu Anak Channel
Mở