Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Rebuilding A Wrecked 1967 Chevrolet Camaro SS Part 7
goonzquad
goonzquad 2.4TR theo dõi 656 Videos 627.96TR lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem785.96N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận2.7N
Tỷ lệ lượt xem 32.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 357.6TR - 414.82TR
Tỷ lệ tương tác 9.04%
Thẻ gắn
rebuilding a wrecked 1967 Chevrolet Camaro ss rebuilding a wrecked 1967 Camaro rebuilding a wrecked classic car rebuilding a classic car 1967 chevrolet camaro rebuild 1967 Camaro rebuild 1967 Camaro build 1967 Chevrolet Camaro build wrecked 1967 Chevrolet Camaro goonzquad Camaro goonzquad classic goonzquad goonzquad wrecked classic rebuilding a wrecked car rebuilding a salvaged car
Giới thiệu
Its looking sick!!! Were getting so close to getting this body repaired and back to original specs! Although this car is built a bit different than most, its still a pretty straight forward process and we are making some amazing progress. Our game plan is to focus on the body of the 1967 Camaro for now and maybe even move onto the paint job next. After all thats said and done well start to work on the LT4 engine swap. This build is going to be unreal when its all done and we are happy to share the entire process! Thanks For Watching!!!

-GOONZQUAD NEW MERCH!!(Very Limited): https://goonzquad.com

-Instagram: https://www.instagram.com/goonzquad/

-Email: [email protected]

-P.O. Box 37
Rossville,GA 30741
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)