Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Warzone but my friends and I get kinda sus...
Grizzy
Grizzy 1.32TR theo dõi 456 Videos 223.05TR lượt xem 2021-07-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-07
Tổng số lượt xem404.56N
Thích tỷ lệ 6.09%
Số lần bình luận383
Tỷ lệ lượt xem 30.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 184.07TR - 213.5TR
Tỷ lệ tương tác 7.04%
Thẻ gắn
warzone call of duty warzone grizzy cod warzone warzone funny moments warzone funny warzone highlights warzone best moments warzone best gun warzone best warzone battle royale warzone best plays top warzone plays call of duty battle royale warzone warzone update warzone gameplay warzone moments grizzy wheeze funny moments call of duty funny top warzone moments cod funny
Giới thiệu
If you enjoyed this video, be sure to LIKE & SUBSCRIBE for more content!

Twitch ►https://www.twitch.tv/Grizzy
Twitter ► https://twitter.com/SoGrizzy
Instagram ► https://www.instagram.com/sogrizzy

SUBSCRIBE TO MY SECOND CHANNEL!► @GrizzyTV

Friends In The Video:

@Blarg
@ElasticDroid
@Bigpuffer

Edited by @Adge

Music In The Video► http://www.epidemicsound.com/
Outro Song►https://soundcloud.com/chr0mez/doomsday-prod-chromez-grizzy-outro
Outro Song by► @Chromez
https://soundcloud.com/chr0mez


Business Inquires: [email protected]

#Grizzy #Warzone
Mở