Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
리얼먹방:) 마라탕으로 해장 가능?? ★ ft.꿔바로우ㅣSpicy Malatang & GuobaorouㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ
[햄지]Hamzy
[햄지]Hamzy 9.63TR theo dõi 424 Videos 3.01TỶ lượt xem 2021-06-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-04
Tổng số lượt xem3.91TR
Thích tỷ lệ 1.92%
Số lần bình luận2.12N
Tỷ lệ lượt xem 40.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.77TỶ - 3.2TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.46%
Thẻ gắn
여자먹방 맛방 먹방 막방 멋방 mukbang korean food eating show 리얼사운드 real sound spicy food モッパン 마라탕 먹방 마라탕 asmr 마라탕 해장 malatang mukbang malatang asmr spicy food mukbang spicy food asmr chinese food mukbang spicy noodles mukbang 햄지 마라탕 꿔바로우 먹방 hamzy spicy food hamzy malatang 해장음식 마라샹궈 마라탕먹방 마라 mala Guobaorou Sweet & Sour Pork spicy noodles asmr
Giới thiệu
★Today's menu is Spicy Malatang & Guobaorou (Sweet & Sour Pork)★

If you are already subscribed to my channel, welcome back and thank you for watching.
I would appreciate it if you check my previous videos and please keep supporting me by liking my videos.
If you are new to my channel, please subscribe and like my videos and I hope you come back for my latest videos as well.
If possible, I will try to make meals of your choice, so please let me know your preference in the comments below.

★Email★
[email protected]
★Instagram★
https://www.instagram.com/hamzy_1990/

구독,좋아요,댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다♡
.
.
.
.
.
#마라탕으로 #해장하기 #꿔바로우 #Chinesefood #mukbang #eatingshow #asmr #realsound #hamzy #spicyfood
Mở