Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Er jeg kærester med Sofie Amalie?
Marckoz
Marckoz 149N theo dõi 1013 Videos 96.3TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem36.88N
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận83
Tỷ lệ lượt xem 24.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 6.71TR - 12.08TR
Tỷ lệ tương tác 5.92%
Thẻ gắn
Dansk Danmark DK marckoz marckozhd marckozgaming memes dansk twitch dansk highlight marckozhd reagerer på MarckozHD ser memes twitch danmark sofie sofie amalie sofie amalie wulff sofie amalie jax sofie amalie jaxstyle jax jaxstyle jax2nd jaxstyle kæreste marckoz kæreste marckozhd kæreste kæreste tag min nye kæreste er jeg kærester med sofie amalie kærlighed astralis astralis nexus marckoz astralis joiner jeg astralis min kæreste stoledans stoleleg vi leger
Giới thiệu
🔥 Husk og like og subscribe for mere! 🔥

★ Abonner
https://www.youtube.com/c/Marckoz

★ KØB MERCH https://bit.ly/3vOO5IL
★ Se alle videoer her https://bit.ly/32rgEzB
★ MAIN KANAL https://bit.ly/38mrqLi
★ GAMING KANAL https://bit.ly/36jmPqH
★ TWITCH https://bit.ly/2U5srPt
★ INSTAGRAM https://bit.ly/3n4tifT
★ TWITTER https://bit.ly/3payMHG

★ OUTRO SANG
Slykzig - Dragon Lore ft. MarckozHD
https://bit.ly/2GFz3Rz

Kanalen styres ikke af MarckozHD.
Mở