Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A senhorinha mas engraçada que você já viu
vóvó blogueirinha
vóvó blogueirinha 31 theo dõi 11 Videos 382 lượt xem 2019-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem68
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 104.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu