Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ฝากเมฆ Cover โดย Laew Surasak Sapito
Sound & Life เพราะเราคู่กัน
Sound & Life เพราะเราคู่กัน 19.5N theo dõi 31 Videos 1.33TR lượt xem 2021-05-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-04
Tổng số lượt xem150
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.8%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 2.67%
Thẻ gắn
เพลง ลูกทุ่ง เพลงเก่า เพลงฮิต
Giới thiệu
ฝากเมฆ Cover โดย Laew Surasak Sapito
https://www.youtube.com/channel/UCUdP3TSF_uHq73lrxKlUJHA
Mở