Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
We Cover Our Car With Money - Money Car | Worth ₹1Crore
MR. INDIAN HACKER
MR. INDIAN HACKER 30TR theo dõi 878 Videos 5.21TỶ lượt xem 2021-12-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-18
Tổng số lượt xem12.44TR
Thích tỷ lệ 9.88%
Số lần bình luận39.12N
Tỷ lệ lượt xem 41.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 453.02TR - 1.58TỶ
Tỷ lệ tương tác 13.02%
Thẻ gắn
car videos money car car money money covered car mr indian hacker modification modified modified car 2000 note
Giới thiệu
Unique Car Modification

This Video Is Just For Entertainment Purpose Only
And We Use Fake Currency For This Video So Don't Take Is Seriously.
Mở