Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] LA HIGHLIGHT CLIP
BLACKPINK
BLACKPINK 85.1TR theo dõi 480 Videos 29.59TỶ lượt xem 2022-11-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-16
Tổng số lượt xem947.04N
Thích tỷ lệ 16.06%
Số lần bình luận1.8N
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 430.88TR - 775.61TR
Tỷ lệ tương tác 17.97%
Thẻ gắn
BLACKPINK 블랙핑크 WORLDTOUR BORNPINK LA HIGHLIGHT YG
Giới thiệu
#BLACKPINK #블랙핑크 #WORLDTOUR #BORNPINK #LA #HIGHLIGHT #YG
Mở