Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ESSA ACORDA COM MACHUCADOS TODOS OS DIAS (PARTE 2)
Mateus Kim
Mateus Kim 2.66TR theo dõi 806 Videos 1.52TỶ lượt xem 2022-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-12
Tổng số lượt xem139.82N
Thích tỷ lệ 9.98%
Số lần bình luận106
Tỷ lệ lượt xem 5.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 15.26TR - 38.15TR
Tỷ lệ tương tác 10.74%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#Shorts
Mở