Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
망한 끝말잇기 (feat.김종민) / 스트레이키즈 현진
봄을 담은 너에게 Spring lookalike
봄을 담은 너에게 Spring lookalike 21.8N theo dõi 126 Videos 3.18TR lượt xem 2021-09-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-20
Tổng số lượt xem12.8N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận37
Tỷ lệ lượt xem 58.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.82TR - 10.46TR
Tỷ lệ tương tác 9.9%
Thẻ gắn
스트레이키즈 현진 hyunjin straykids 영상통화 영통 팬싸
Giới thiệu