Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How Many Basketballs Can Fit In The Hoop?
Jesser
Jesser 4.14TR theo dõi 1072 Videos 1.38TỶ lượt xem 2022-02-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-31
Tổng số lượt xem17.73TR
Thích tỷ lệ 4.54%
Số lần bình luận3.97N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.07TỶ - 9.36TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.77%
Thẻ gắn
basketball jesser basketball funny shorts youtube shorts how many basketballs can fit in a hoop
Giới thiệu
Guess how many basketballs in the comments below!

New video coming very soon...

#shorts

★ Follow me on social media @Jesser ★
●Instagram https://instagram.com/jesser
●Twitter https://twitter.com/jesser

★Check Out The Jesser Discord!★
► https://discord.gg/jesser

★BUCKETSQUAD MERCH★
►https://bucketsquad.com
Mở