Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[광고] 녹스로 제2의나라 PC버전 돌리는 이유는?
고인물 김뉴비
고인물 김뉴비 26N theo dõi 217 Videos 20.04TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem280
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 4.64%
Thẻ gắn
제2의나라 넷마블 게임 모바일게임 녹스 앱플레이어 제2의나라PC PC버전
Giới thiệu
김뉴비 채널 구독하기 : https://goo.gl/qmYCsE
비즈니스 문의 : [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)