Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Roblox - O parkour mais DIFÍCIL NO MUNDO DOS FIDGET TOYS | Valentina Pontes Games
Valentina UniGirl
Valentina UniGirl 2.42TR theo dõi 263 Videos 251.91TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem91.88N
Thích tỷ lệ 94.6%
Số lần bình luận325
Tỷ lệ lượt xem 3.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 10.01TR - 25.07TR
Tỷ lệ tương tác 8.54%
Thẻ gắn
Roblox valentina gamer
Giới thiệu
Hoje Erlania e Valentina Pontes vão se aventurar no parkour todo feito de FIDGET TOYS.

Instagram 📸 valentinapontesofc
Instagram 📸 erlaniapontesoficial


#valentinagames
#Valentina
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)