Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🏆LEAGUE💎|YAMI TO HIKAR🏆GRUPOS 4-6🕹️|JORNADA 10⚔️
TENSA ZANGETSU E-SPORTS
TENSA ZANGETSU E-SPORTS 9.83N theo dõi 372 Videos 104.72N lượt xem 2021-03-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem140
Thích tỷ lệ 92.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 8.57%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Bienvenidos sean al canal de Tensa Zangetsu esperamos disfruten del contenido de todos los días que estaremos subiendo a nuestro canal como a nuestras redes sociales.

Redes sociales del caster.

- INSTAGRAM

https://instagram.com/zwn_escobar?igshid=w0glq4eavba3

- TWITTER
https://twitter.com/EinerEscobarMu1?s=09

Redes sociales de Tensa Zangetsu

- INSTAGRAM

https://instagram.com/tensaz_esports?igshid=xm77h7bn552n

- TWITTER
https://twitter.com/TensaZ_eSports?s=09

#FREEFIREMOBILE #FREEFIRE #FEELTHESWORD
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)