Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[AVA]아바온라인 "5월업뎃예고 떳다"📅 행복회로 돌리는중💜
에렌 EREN
에렌 EREN 3.56N theo dõi 958 Videos 1.53TR lượt xem 2022-05-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-11
Tổng số lượt xem1.3N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 36.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 591.5N - 1.06TR
Tỷ lệ tương tác 3.07%
Thẻ gắn
Giới thiệu
◇ 소개
닉네임: 에렌이
유튜브/아프리카/트위치 "에렌이" 검색

◇ 에렌이 후원

유튜브 투네이션 -https://toon.at/donate/63681116935048​...
트위치 트윕 TWIP링크- https://twip.kr/erensiba​
슈퍼챗 / 아프리카 모두 가능합니다

◇ 에렌이 장비
투컴 셋팅으로 송출하고 있습니다

마우스: 게임용 ZOWIE GEAR S2-C
편집용 ZOWIE GEAR EC2-A

키보드: 게임용 Steel series APEX7 TKL
편집용 적축 ABKO HACKER K640

모니터: 게임용 BENQ XL2411P 24Inch 144Hz
편집용 LG 24Inch 60 Hz

그래픽카드: 게임용 NVIDIA GEFORCE
GTX 1660 Super
편집/ 송출용 NVIDIA GEFORCE GTX 1660

CPU: 게임용 i5-10400F 2.9GHZ
편집/송출용 i5-8500 3.0GHZ

RAM: 게임용/송출용 16G
운영체제: WINDOW 10 / 64bit
송출프로그램 : OBS STUDIO
편집프로그램: PHOTOSHOP/ GOMMIX PRO , MAX


WEBCAM: Logitech C920 PRO

마이크: 메인 RODE NT1A / 서브 GH-M500 PRIMIUM

헤드셋: LOGITEC G533 Wireless DTS 7.1

이어폰: THINKWAY TONE BOB SHOCK BA

캡쳐보드: AVERMEDIA LIVE GAMER PORTABLE2

오디오인터페이스: YAMAHA AG06

화면배율: 1920*1080 60FPS

DPI-800 / 폴링레이트 500 / 인게임 감도 6
Mở