Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(퍼섭) 오즈마 레이드 3단계 4인클 혼돈의왕좌
제니
제니 141 theo dõi 611 Videos 436.78N lượt xem 2021-08-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-14
Tổng số lượt xem89
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 63.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 1.12%
Thẻ gắn
Giới thiệu
ㅇㅇ
Mở