Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
예측샷
댕댕이
댕댕이 442 theo dõi 51 Videos 242.54N lượt xem 2018-07-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem88
Thích tỷ lệ 50%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 19.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 1.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)