Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BTS Stop Traffic To Perform Butter & Dynamite While Filming For Upcoming Appearance On James Corden
The Daily Stardust
The Daily Stardust 66.3N theo dõi 410 Videos 28.33TR lượt xem 2021-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem4.01TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3.74N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.82TỶ - 2.11TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.03%
Thẻ gắn
BTS James Corden Butter Jungkook BTS V Park Ji-min Suga Jin RM J-Hope Kim Taehyung Bangtan Boys Dynamite Permission to Dance Jimin
Giới thiệu
South Korean superstars boyband BTS also known as Bangtan Boys Stop Traffic To Perform Butter & Dynamite While Filming Scenes For Upcoming Appearance On The James Corden Show. V, Jin, RM, J-Hope, Suga, Park Ji-Min and Jungkook performed their latest single Butter in the middle of traffic in Hollywood, California.

#BTS #JamesCorden #butter #V #jungkook #parkjimin #suga #jin #rm #jhope #bangtanboys #dynamite #permissiontodance #jimin

FOLLOW US ON OUR SOCIALS:
INSTAGRAM: THE DAILY STARDUST
TWITTER: THE DAILY STARDUST
FACEBOOK: THE DAILY STARDUST
YOUTUBE: THE DAILY STARDUST
Mở