Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tool Items!😍New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Utensils/Home Cleaning/Beauty, Inventions #shorts
Tool Items
Tool Items 3.31TR theo dõi 306 Videos 5.01TỶ lượt xem 2022-09-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-27
Tổng số lượt xem6.06TR
Thích tỷ lệ 1.21%
Số lần bình luận88
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 993.26TR - 1.98TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu