Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🍃Maquillaje en tonos verde 🍃
Johanna Caicedo
Johanna Caicedo 37.7N theo dõi 24 Videos 11.77TR lượt xem 2020-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem668
Thích tỷ lệ 0.75%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 0.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Mi primer maquillaje para las redes
Mở