Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
한국영화 보고 열광하던 중국인들이 10분 후 멘붕와버린 이유
인사이트 코리아
인사이트 코리아 158N theo dõi 512 Videos 132.89TR lượt xem 2021-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem365.93N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận878
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 166.48TR - 299.68TR
Tỷ lệ tương tác 4.54%
Thẻ gắn
한국 해외반응 외신반응 미국 영국 일본 일본반응 트래블 인사이트 코리아 insight 국뽕 뉴스 이슈 나라사랑 KOREA
Giới thiệu
안녕하세요.
오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.
영상이 즐거우셨다면 좋아요와 구독하기 꾸욱 눌러주세요 :)

Insightful Korea 구독하기 ☞ https://www.youtube.com/channel/UCm4S4I269kyoICS8WOyKtMw
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)