Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dhruva Natchathiram - Official Teaser #4 | Chiyaan Vikram | Gautham Vasudev Menon
Sharath Ojas
Sharath Ojas 5.28N theo dõi 4 Videos 1.42TR lượt xem 2018-11-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.38TR
Thích tỷ lệ 94.5%
Số lần bình luận218
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 50.23TR - 175.83TR
Tỷ lệ tương tác 1.63%
Thẻ gắn
dhruva natchathiram dhruva natchathiram teaser dhruva natchathiram trailer vikram chiyaan vikram gautham vasuthev menon ondraga entertainments movie teaser dhruva natchiram full movie dhruva natchiram offical teaser dhruvanatchatiram dhruvanatchatiram songs dhruvanatchatiram video songs dhruvanatchatiram 4 teaser dhruvanatchatiram news dhruvanatchatiram cinema
Giới thiệu
Unleashing The 4th Official Teaser of 'Dhruva Natchathiram' starring 'Chiyaan' Vikram, Ritu Varma in Lead & Directed by Gautham Vasudev Menon

#DhruvaNatchathiram

Cast: Vikram, Ritu Varma, Aishwarya Rajesh & others

Written & Directed by Gautham Vasudev Menon

Thank you ADK, Sri Rascol, Darbuka Siva

Cinematography: Jomon T John
Stills: Spencer Ostrander
Sound Mixer: Suren.G
Sound Design: S. Alagiakoothan, Suren

P. Madan, Venkat Somasundaram, Senthil Veeraasamy, Reshma Ghatala and Gautham Vasudev Menon

Dhruva Natchathiram in FB - https://www.facebook.com/DhruvaNatcha...

Ondraga Entertainment in Facebook - https://www.facebook.com/OndragaEnt/
Ondraga Entertainment in Twitter - https://twitter.com/OndragaEnt

In Association with Divo
http://www.facebook.com/divomovies
https://twitter.com/divomovies
Mở