Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE MI HIJO #6 ASÍ CELEBRAMOS SU DÍA VLOG DE LA FIESTA 🥳
Mamá de tiempo completo
Mamá de tiempo completo 63.6N theo dõi 278 Videos 13.69TR lượt xem 2022-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-14
Tổng số lượt xem68.78N
Thích tỷ lệ 5.21%
Số lần bình luận397
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.51TR - 22.52TR
Tỷ lệ tương tác 10.99%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#vlog #fiesta #mama
Mở