Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Superpower~ You can see How Much People LOVE you😳❤️ @Pragati Verma @Tripti Verma
Pragati Verma Shorts
Pragati Verma Shorts 12.2TR theo dõi 750 Videos 4.54TỶ lượt xem 2022-02-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-08
Tổng số lượt xem30.84TR
Thích tỷ lệ 8.42%
Số lần bình luận10.71N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.61TỶ - 10.1TỶ
Tỷ lệ tương tác 8.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu