Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nimo - Alles zuViel ft. Ramo (Hörprobe)
Abolfazl Rezai
Abolfazl Rezai 77 theo dõi 22 Videos 61.69N lượt xem 2020-01-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.52N
Thích tỷ lệ 95.1%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 637N - 1.13TR
Tỷ lệ tương tác 1.11%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Like it ;)
Mở