Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BEST FUNNY RUDOLFIO #shorts 👍😆🤣
Rudolfio
Rudolfio 699N theo dõi 839 Videos 1.21TỶ lượt xem 2021-10-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem19.71TR
Thích tỷ lệ 79%
Số lần bình luận533
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.07TỶ - 3.58TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu