Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hank Kunneman Prophetic Word: THERE IS MORE THAN JUST YOUR WHITE HOUSE!
Not Me, Him!
Not Me, Him! 107N theo dõi 42 Videos 1.93TR lượt xem 2021-02-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem26.63N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận129
Tỷ lệ lượt xem 24.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 12.1TR - 14.03TR
Tỷ lệ tương tác 13.66%
Thẻ gắn
prophecy lord of hosts church hank kunneman prophetic word prophet hank kunneman 2021 hank kunneman prophecy 2021 hank kunneman prophetic update church prophet hank kunneman hank kunneman prophecy 2020 election prophecy Hank Kunneman election 2020 Hank Kunneman prophecy Hank kunneman flashpoint Hank kunneman trump Hank kunneman prophetic word president trump hank kunneman today bible prayer brenda kunneman holy spirit bible prophecy end times prophecy God
Giới thiệu
Hank Kunneman Prophetic Word: THERE IS MORE THAN JUST YOUR WHITE HOUSE!
--
https://www.lohchurch.org/
https://www.lohchurch.org/donate
https://hankandbrenda.netviewshop.com/donate
--
#PropheticRelease #HankKunneman #Prophecy #RobinDBullock #KatKerr #KentChristmas #KimClement #KentChristmasMinistries #TheVictoryChannel
Mở