Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
마인크래프트 드래곤 모드 야생 1일차
무지개뉴비
무지개뉴비 397 theo dõi 95 Videos 8.11N lượt xem 2021-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem71
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 17.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 73.24%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#마인크래프트 #모드 #드래곤 #야생
Mở