Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
마인크래프트 드래곤 모드 야생 1일차
무지개뉴비
무지개뉴비 265 theo dõi 166 Videos 10.27N lượt xem 2021-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem62
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 23.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 83.87%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#마인크래프트 #모드 #드래곤 #야생
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)