Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
넷플릭스에 있었으면 시청률 1위 찍었을 "장혁" 주연 신작영화...ㄷㄷ
부귀영화
부귀영화 63.7N theo dõi 76 Videos 13.5TR lượt xem 2021-11-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-14
Tổng số lượt xem168.82N
Thích tỷ lệ 0.46%
Số lần bình luận149
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 76.8TR - 138.25TR
Tỷ lệ tương tác 1.34%
Thẻ gắn
#부귀영화 한국영화 초능력영화 영화소개 영화리뷰 영화추천 넷플릭스 왓챠 강릉 마이네임 장혁
Giới thiệu
#강릉 #11월10일대개봉 #유료광고
#부귀영화
Mở