Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ВИЗА В США [Ответы на вопросы]
ГИД ПО ВИЗАМ
ГИД ПО ВИЗАМ 3.72N theo dõi 57 Videos 206.66N lượt xem 2020-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem290
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 7.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 31.03%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Подписывайтесь на наш Instagram @tvs_visa
Там мы часто проводим прямые эфиры:
Всё здесь: https://goo.gl/sbaBN6

Вы можете написать нам в WhatsApp, мы проконсультируем вас по всем вопросам:
☎ +79011838483

#ГидПОвизам
Mở