Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[로스트아크] 1546 유산 스카 하누마탄 솔플
Mokopium
Mokopium 2.07N theo dõi 35 Videos 131.12N lượt xem 2021-10-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-03
Tổng số lượt xem6.92N
Thích tỷ lệ 0.16%
Số lần bình luận18
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.13TR - 5.66TR
Tỷ lệ tương tác 2.76%
Thẻ gắn
로아 로스트아크 Lost Ark lost ark Scout Scouter 유산 유산슼 유산스카 유산 스카 스카우터
Giới thiệu
내가 이겼어!! \[T]/

스펙: 무16, 10멸화, 세구빛18
Mở