Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
モナリザの戯言LINEスタンプ使ってみた!
みおん
みおん 7.37N theo dõi 7 Videos 471.5N lượt xem 2020-08-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem279.08N
Thích tỷ lệ 92.3%
Số lần bình luận706
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 203.15TR - 370.77TR
Tỷ lệ tương tác 4.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
スタンプ購入はこちらから!
https://store.line.me/stickershop/product/12769554/ja

サムネイルの作成者
オナ・リザの戯言様

https://youtube.com/channel/UCbMI4z_Ss4UPikbXxOupZ_A

#ソラちゃん#モナリザ#モナリザの戯言
Mở