Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
8月24日(水)ギャラクシティ
福士義孝
福士義孝 16.4N theo dõi 4 Videos 4.04TR lượt xem 2016-08-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.94N
Thích tỷ lệ 64.3%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 36.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.06TR - 1.93TR
Tỷ lệ tương tác 1.09%
Thẻ gắn
Giới thiệu
説明
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)