Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Funeral Suits // Breathlessly Waiting
Funeral Suits
Funeral Suits 82.3N theo dõi 27 Videos 29.19TR lượt xem 2016-11-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem40.82N
Thích tỷ lệ 1.96%
Số lần bình luận80
Tỷ lệ lượt xem 49.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 7.41TR - 13.37TR
Tỷ lệ tương tác 3.92%
Thẻ gắn
funeral suits funeral suits breathlessly waiting breathlessly waiting islands apart islands apart
Giới thiệu
A song called 'Breathlessly Waiting' by Funeral Suits

https://ffm.to/4a7wmm3.oyd
Mở