Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hey Buddy, Can You Give Me a Hand?
Boston Dynamics
Boston Dynamics 2.8TR theo dõi 52 Videos 670.17TR lượt xem 2018-02-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem139.63TR
Thích tỷ lệ 75.6%
Số lần bình luận33.49N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 63.53TỶ - 73.7TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.57%
Thẻ gắn
SpotMini Mobile Manipulation Legged Robots Boston Dynamics Dynamic Robot Robot Robot manipulation
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)