Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
El momento mas incómodo de mi vida
elrubiusOMG
elrubiusOMG 40.4TR theo dõi 708 Videos 7.53TỶ lượt xem 2022-09-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-30
Tổng số lượt xem2.74TR
Thích tỷ lệ 17.51%
Số lần bình luận9.61N
Tỷ lệ lượt xem 6.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 300.2TR - 900.6TR
Tỷ lệ tương tác 21.01%
Thẻ gắn
elrubius elrubiusomg rubius español risa risas humor comedia entretenimiento gracioso juego videojuegos games gaming animacion historia draw my life momento incomodo pedido casa comida
Giới thiệu
Like por el trauma
Animación by Matix Oviedo: https://www.youtube.com/c/MatixOviedo

Mi Tienda: https://madkatstore.com/
Twitch: https://twitch.tv/Rubius
Server Discord: https://discord.gg/rubius

Twittah: https://twitter.com/Rubiu5
FB: https://www.facebook.com/pages/ElrubiusOMG/337992166223323
Mở