Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
금요일 부담 없는 투자잡담 / 테슬라 폭탄 선언 '중국산으로' / 중국 투자 이젠 친환경으로 가자?
비즈먼TV
비즈먼TV 20.8N theo dõi 678 Videos 1.11TR lượt xem 2021-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-07
Tổng số lượt xem716
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 568.75N
Tỷ lệ tương tác 20.11%
Thẻ gắn
Giới thiệu