Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A Tribute to Dads on Father’s Day
Huawei
Huawei 184N theo dõi 1830 Videos 154.01TR lượt xem 2021-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem1.25TR
Thích tỷ lệ 84.3%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 229.25TR - 412.66TR
Tỷ lệ tương tác 0.01%
Thẻ gắn
Huawei Huawei Technologies 5g mobile Ren Zhengfei HappyFathersDay FathersDay HuaweiDads EveryDad Fatherhood Love Family DadLife FathersLove Parenthood
Giới thiệu
How do you call your father? Whether it’s daddy, papa, sir, or pop, this seemingly normal-looking man is one of the greatest adventurers, heroes, storytellers, cooks, coaches & inspirers in our life.

When was the last time you carved out time to be with your dad, and what did you do together? Share your story with us.

#HappyFathersDay #HuaweiDads #EveryDad
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)