Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ANALIZANDO LA PELICULA VERTIGO (SEGURIDAD)
Guanajuato Preppers
Guanajuato Preppers 4.85N theo dõi 219 Videos 467.54N lượt xem 2022-10-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-09
Tổng số lượt xem157
Thích tỷ lệ 5.73%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 3.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 18.47%
Thẻ gắn
Giới thiệu
ANALIZANDO LA PELICULA VERTIGO (SEGURIDAD)

CONTACTO:

[email protected]
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/catego...
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/guanajuatop...
Mở