Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ВЫЙДЕТ 3 ЧАСТЬ CAVES & CLIFFS | Обновление опять разделили
Турбо Лисина
Турбо Лисина 274 theo dõi 19 Videos 5.45N lượt xem 2021-10-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-20
Tổng số lượt xem42
Thích tỷ lệ 2.38%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 15.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 73.81%
Thẻ gắn
minecraft 1.17 майнкрафт пещеры и скалы снапшот майнкрафт новый снапшот снапшот 1.18 snapshot snapshot 1.18 снапшот 1.19 снапшот пещеры новое болото новый биом новое обновление caves and cliffs пещеры и скалы часть 2 пещеры и скалы часть 3 пещеры и скалы 3 caves & cliffs part 2 caves & cliffs 2 caves & cliffs снапшот горы новые горы майнкрафт снапшот дикое обновление wild update minecraft minecraft 1.17 episode 1 minecraft 1.17 update археология
Giới thiệu
В этом ролике я расскажу почему обновление майнкрафт caves & cliffs разделили не на 2 части, а на целых 3. И в этом ролике вы узнаете почему я так считаю и почему моджанг не выполняют свои обещания
Mở