Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【小吳】27歲的大人真的很爽(?)『成為大人的煩惱Top6😱🔥』學生不懂的事QQ 成長辛酸史(ft.小熊餅乾)
見習網美小吳
見習網美小吳 1.06TR theo dõi 383 Videos 274.59TR lượt xem 2021-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-26
Tổng số lượt xem557.38N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận291
Tỷ lệ lượt xem 52.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 121.73TR - 202.88TR
Tỷ lệ tương tác 1.97%
Thẻ gắn
大人 學生 出社會 社會 小玉 玻璃心 黃明志 小熊餅乾 心酸 故事 月薪 youtuber Youtuber薪水
Giới thiệu
是不是常常聽到有一句話:「學生真的很幸福」
我小時候也不懂,現在超級懂😂😂
雖然辛苦的地方不一樣
但出社會後好多事情都要扛在肩上啊😱

長大是必經的過程👍🏻👍🏻👍🏻
今天列出幾點「長大後的煩惱」給大家
快來看影片,確認自己中了幾個吧🥰

如果還有其他的煩惱
歡迎到樂天小熊餅乾推出的【給大人的小熊餅乾】展覽現場
直接向小熊問問題,除了給你回應,也給你獎勵喲!
偷偷透露展覽將會有…實體放大版樂天小熊之書以及神秘嘉賓
最重要的是,來吃小熊餅乾給自己獎勵✨

🔎LOTTE 樂天製菓 ◎限定展覽◎【給大人的小熊餅乾】
時間︱10/27(三)~10/31(日) 11:00~18:00
地點︱華山1914文化創意產業園區中4B倉庫(Legacy旁)

#大人煩惱 #學生 #大人 #八年級 #工作 #職場
#今天的你值得幾顆小熊餅乾 #給大人的小熊餅乾
#LOTTE #樂天小熊 #lottekoala #コアラのマーチ

►【訂閱YouTube頻道 : goo.gl/qZbiUb】
►【追蹤Instagram : http://goo.gl/29cDAv】
Mở