Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cálida Noche / Música Instrumental Cristiana (Con Versículos De LETRA GRANDE)
Radio 24.7 Instrumental
Radio 24.7 Instrumental 60N theo dõi 827 Videos 11.57TR lượt xem 2020-12-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem6.65N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 11.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 728N - 1.45TR
Tỷ lệ tương tác 2.78%
Thẻ gắn
música instrumental música instrumental cristiana en paz me acostaré preciosa sangre música instrumental para dormir
Giới thiệu
Cálida Noche / Música Instrumental Cristiana (Con Versículos De LETRA GRANDE)
Cálida Noche / Música Instrumental Cristiana (Con Versículos De LETRA GRANDE)
Cálida Noche / Música Instrumental Cristiana (Con Versículos De LETRA GRANDE)

SUSCRÍBETE, COMENTA Y COMPARTE

En 'Música Instrumental” te damos herramientas de música para orar y usar en tu tiempo con Dios.
………………………………………………………………….........
TE INVITAMOS A SUSCRIBIRTE AL CANAL:
http://bit.ly/2PwSDQ8
………………………………………………………………….........

Esperamos te inspiren en tu relación con Dios y que te inspire a conocerle más. Descansa en Él
Mở