Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
임재범 리즈 시절 - 박효신보다 깊은 호흡을 내버리는 임재범
장효진
장효진 156N theo dõi 155 Videos 9.79TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-21
Tổng số lượt xem70.98N
Thích tỷ lệ 93.2%
Số lần bình luận67
Tỷ lệ lượt xem 45.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 32.3TR - 58.12TR
Tỷ lệ tương tác 1.95%
Thẻ gắn
임재범 박효신 발성 장효진 천기누설 가수분석 뿌리 줄기 가지 압력
Giới thiệu
당신에게 도움이 되었다면 후원 해주세요 !!
https://toon.at/donate/637188931929137466

프리미엄 보컬트레이닝 강의
https://www.airklass.com/k/BVKUGQ9

유료회원 가입
https://www.youtube.com/channel/UC27n26_WLU3ddjZRSRyo3kA/join

레슨문의는 [email protected]이나
평일 낮 1시부터 저녁 6시까지 070 - 4414 - 9519로 연락주세요 ^^
Mở