Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mira La escandalosa carrera política y social del exalcalde Walter Musa
MUNDO HOY
MUNDO HOY 308N theo dõi 1419 Videos 83.39TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem43.05N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận103
Tỷ lệ lượt xem 14%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 19.56TR - 22.72TR
Tỷ lệ tương tác 5.98%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Mira La escandalosa carrera política y social del exalcalde Walter Musa
Mở