Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The CRAZIEST ending to the CRAZIEST horror game...
CoryxKenshin
CoryxKenshin 15.1TR theo dõi 1668 Videos 6.29TỶ lượt xem 2022-09-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-08
Tổng số lượt xem6.44TR
Thích tỷ lệ 7.77%
Số lần bình luận85.01N
Tỷ lệ lượt xem 42.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.93TỶ - 3.4TỶ
Tỷ lệ tương tác 20.95%
Thẻ gắn
night at the gates of hell night at the gates of hell gameplay game puppet combo puppet combo torture star video horror strange weird coryxkenshin cory kenshin jumpscare part 1 full is wild for this one stan craziest ending end to
Giới thiệu
Today.. we END this..

Join ► http://bit.ly/1vKSGtU
Tiktok ► https://www.tiktok.com/@notcoryxkenshin
Twitter ► https://twitter.com/coryxkenshin
Instagram ► http://instagram.com/coryxkenshin
Merch (ONLY LEGIT SITE) ► https://coryxkenshin.com/

Game: https://store.steampowered.com/app/2026870/Night_At_the_Gates_of_Hell/

Music:
https://www.youtube.com/user/myuuji
https://incompetech.com/music/royalty-free/music.html

Jesus said to love one another and that we should be servants to each other, so I would ask that you all do that in the comment section. Be respectful. We are a community. That means more to me than anything. Thank you.

~CK

#coryxkenshin #NightAtTheGatesOfHell
Mở