Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PC TO ANDROID HUD MAP ASTIG⭕💯🎉|Gta san andreas
Zian Ph
Zian Ph 1N theo dõi 57 Videos 15.94N lượt xem 2020-12-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem400
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 40%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 76.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu