Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
펜타킬 매드무비 (#15 #pentakill) - 펜타킬 500iq 매드무비 - 롤 매드무비
롤 매드무비 ( Master Editor Gaming )
롤 매드무비 ( Master Editor Gaming ) 15.28N theo dõi 78 Videos 798.8N lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem181
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 2.21%
Thẻ gắn
펜타킬 매드무비 펜타킬 매드무비 롤 매드무비 이렐리아 매드무비 피오라 매드무비 야스오 매드무비 리븐 매드무비 제드 매드무비 아칼리 매드무비 이렐 매드무비 이렐 펜타킬 이렐리아 펜타킬 피오라 펜타킬 야스오 펜타킬 리븐 펜타킬 제드 펜타킬 아칼리 펜타킬 사일러스 펜타킬 페이커 매드무비 페이커 펜타킬 프로 펜타킬 롤 펜타킬 롤 펜타킬 매드무비 펜타킬 하기 쉬운 챔피언 요네 펜타킬 카타리나 펜타킬 카타 펜타킬 베인 펜타킬 자야 펜타킬 사미라 펜타킬 징크스 펜타킬 파이크 매드무비 카타리나 매드무비 리신 매드무비 자야 매드무비 사미라 매드무비 아트록스 매드무비 징크스 매드무비 pentakill
Giới thiệu
펜타킬 매드무비 (#15 #pentakill) - 펜타킬 500iq 매드무비 - 롤 매드무비

★★ 영상제보메일: [email protected] 어떤영상이든 좋습니다^^

솔랭 관전 영상의 1차 저작권은 라이엇게임즈에 있으며
이를 재 편집, 배포하는 행위는 2차 저작물 제작 행위로
저작권법의 보호를 받습니다.
또한 솔랭 관전영상을 편집하고 유튜브에 게시하는 행위에 대해
라이엇 게임즈에 가능하다는 답변을 받았습니다.
따라서 비정상적인 재편집, 불법복제 후 업로드 등의 행위는
절대 금지합니다.

원딜 매드무비: youtube.com/playlist?list=PLL_fQzyfiSR9Om9wR98PpAGvnLRIpyjzQ
--------------------------------------------------------------
Top 매드무비: www.youtube.com/playlist?list=PLL_fQzyfiSR_FZfPfhlJE8qtUZ2Yp2-uq
---------------------------------------------------------
베인 매드무비: youtube.com/playlist?list=PLL_fQzyfiSR_4mxqotU6-iYfFkQhdi0QU★★ Edit: Maxlife

★★ Music:
Intro:Apex Legends - Theme Song & Menu Music Soundtrack OST

[NCS]
• http://soundcloud.com/NoCopyrightSounds
• http://instagram.com/NoCopyrightSounds
• http://facebook.com/NoCopyrightSounds
• http://twitch.tv/NoCopyrightSounds
• http://twitter.com/NCSounds
• http://spoti.fi/NCS


★★ 구독자 수가 10000 명에 도달하도록 도와주세요: https://goo.gl/4Tbzi4
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)