Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
새로운 채널 만들었습니다!
가브리엘
가브리엘 361N theo dõi 19 Videos 3.36TR lượt xem 2021-09-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem46.29N
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận125
Tỷ lệ lượt xem 12.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 21.04TR - 37.9TR
Tỷ lệ tương tác 4.11%
Thẻ gắn
가브리엘 가비 gabriel gabrielcro 가튜브 가비로그 vlog 브이로그 twitch 트위치 노루 크로아티아 외국인 푸드섹서 한국어 불법패치
Giới thiệu
새로운 채널 구독 링크:

https://www.youtube.com/channel/UC3DKMi3L3JI69UY__aJjA0w?sub_confirmation=1

https://www.twitch.tv/gabrielcro

https://www.instagram.com/gabrielcro23/


#가브리엘 #가비 #가튜브 #gabriel #gabrielcro
Mở